Kronos NETKairos4Time WEBBarCode
Platforma do zarządzania stacją monitoringu.
System integruje kilkaset urządzeń różnych producentów zapewniając ich obsługę w jednym spójnym środowisku. Poza odbiorem, analizą, wizualizacją i archiwizacją nadchodzących zdarzeń (alarmowych, wizyjnych, GPS itp.) wspiera także działania administracyjne związane z serwisem i inwentaryzowaniem urządzeń, rozliczaniem usług oraz obsługą klientów i umów.
Produkt ten jest używany na całym świecie w kilkuset firmach monitorujących do ochrony od kilku do wielu tysięcy obiektów równocześnie.
ogólnewideo

Wszechstronność

Obszary działalności wspierane przez oprogramowanie to monitoring obiektów, zarządzanie działem serwisu oraz rozliczanie świadczonych usług na podstawie umów. System komunikuje się z użytkownikiem za pomocą wszystkich nowoczesnych kanałów komunikacji m.in.: aplikacje, WWW, SMS, email, końcówki na telefony komórkowe.


Integracja

Aplikacja integruje w jednym środowisku monitoring systemów sygnalizacji napadu i włamania, przeciw pożarowych, telewizji przemysłowej, lokalizacji osób i pojazdów, pomiarów analogowych w ramach monitoringu środowiska, maszyn i automatów sprzedażowych oraz pracy pracowników terenowych. Przyjmuje i przetwarza zdarzenia w ponad 100 różnych protokołach odbieranych łączami komutowanymi, radiowymi, GSM oraz WAN/LAN.


Automatyzacja

Mechanizm akcji w unikalny sposób pozwala na łączenie różnych form monitoringu w jedną spójną całość. System został rozbrojony bez obecności strażnika? Samochód nie pojawił się pod budynkiem w zadanym czasie od wystąpienia alarmu? Użytkownik nie potwierdził odwołania SMS'em? Trzeba wystawić automatycznie dokument serwisowy czy też wysłać e-mail w reakcji na odpowiednie zdarzenie? Teraz sam możesz zadecydować jak system automatycznie zareaguje na sekwencję wybranych przez Ciebie zdarzeń. Możliwości tworzenia warunków wystąpienia reakcji opartych o dowolne sygnały i zdarzenia, kolejność ich występowania, interakcje z użytkownikiem oraz sposoby reagowania ujęte zostały w prosty język skryptów. Spełnienie ciągu warunków może skutkować powstaniem alarmu, wysyłaniem SMS lub e-maila, stworzeniem dokumentu serwisowego, sterowaniem urządzeniem na obiekcie lub inną automatyczną reakcją wybraną z szerokiej gamy dostępnych w programie.


Współpraca

Kronos to wyższy poziom sieciowości. Odrębne instalacje Kronosa można łączyć razem w celu wspólnej obsługi grupy klientów z podwykonawcą. Podwykonawca na czas alarmu otrzymuje informacje o zdarzeniach, które ma obsłużyć. Nie jest już potrzebne wprowadzanie danych u podwykonawcy gdyż całość informacji przekazywana jest z instalacji nadrzędnej. Takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza dane, które przechowywane są tylko u zleceniodawcy. Działania podwykonawcy są zaś w drugą stronę przekazywane zleceniodawcy w postaci raportu. Dodatkowo dostęp przez WWW dla klientów końcowych do wybranych danych z opcją edycji ułatwia kontakt i zarządzanie danymi a aplikacje mobilne na telefony komórkowe dla serwisu, grup interwencyjnych i klientów końcowych znacznie podnoszą wygodę komunikacji z systemem.


Architektura

Trójwarstwowa, standardowa dla naszych rozwiązań architektura, szyfrowana komunikacja, bezpieczne bufory przechowywane w pamięci stałej, transmisja róźnicowa pomiędzy modułami to tylko część mechanizmów czyniących z Kronosa system bezpieczny i wydajny nawet w przypadku dużej liczby obiektów chronionych. Zastosowany mechanizm komunikacji umożliwia znaczne rozproszenie systemu, nawet przy wykorzystaniu słabych łączy komunikacyjnych, zapewniając przy tym wysoki komfort pracy. Użyty model architektury pozwala dodatkowo łatwo rozbudowywać system o kolejne funkcjonalności bez wpływu na już istniejące mechanizmy a także wymieniać informacje z zewnętrznymi aplikacjami.